Milyen területeken kínálunk megoldásokat?

Társasági jog

Gazdasági jog

Személyiségi jog

 • Személyiségi jogi perekben való jogi képviselet;
 • Szakvélemények elkészítése;

Munkajog

 • Munkaszerződések, munkaköri leírások, egyéb kapcsolódó okiratok elkészítése;
 • Belső szabályzatok elkészítése;
 • Eseti jogi tanácsadás, szakvélemény készítés;
 • Peren kívüli és peres képviselet munkaügyi jogvitákban;
 • Társadalombiztosítási perben való képviselet;
 • Nyugdíjügyekben való képviselet;
 • Mediáció, konfliktuskezelés, peren kívüli megállapodások elősegítése;

Családjog

 • Családjogi szerződések, házassági vagyonjogi megállapodások, egyéb okiratok készítése;
 • Peres képviselet ellátása házassági bontó- és vagyonjogi perekben, valamint gyermektartási perekben;
 • Jogi tanácsadás, szakvélemények készítése;
 • Mediáció, konfliktuskezelés, peren kívüli megállapodások elősegítése;

Közigazgatási jog

 • Nyugbíjbiztosítási szerv előtti képviselet;
 • Illetékügyekben való tanácsadás;

Társadalmi szervezetek

 • Alapítványok, egyesületek alapítási, módosítási, átalakulási dokumentációjának elkészítése;
 • Képviselet- bejegyzés, módosítás, átalakulás során;
 • Belsőszabályzatok elkészítése;
 • Mediáció, konfliktuskezelés, peren kívüli megállapodások elősegítése;
 • Szervezetfejlesztés;

Büntetőjog

 • Közlekedési büntetőjogi ügyekben való peres képviselet;
 • Gazdasági büntetőjogi ügyekben való peres képviselet;
 • Jogi tanácsadás, szakvélemények készítése;
 • Sértetti és tanúi képvisele;

Szellemi alkotások joga és iparjogvédelem

 • Szabadalom bejegyeztetése;
 • Védjegyek bejegyeztetése;
 • Védjegy szűrési eljárásban való képviselet;

Ingatlanjog

 • Ingatlan tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos szerződések, okiratok készítése, ellenjegyzése, ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetés során való képviselet ellátása;
 • Vagyoni értékű jog (pl.: haszonélvezet) alapítása;
 • Jelzálogjog alapítása és bejegyeztetése;
 • Telekalakítással kapcsolatos jogi okiratok elkészítése;
 • Közös tulajdon használatának megosztásával és közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos perek;
 • Társasházi alapító okiratok, szervezeti-működési szabályzatok és házirendek illetőleg azok módosítása;

Bevándorlás és állampolgárság

 • Meghívólevéllel, tartózkodási vízum és -engedéllyel kapcsolatos eljárások;
 • Letelepedési engedély megszerzése iránti eljárások;
 • Állampolgársági eljárásokban való képviselet ellátása;
 • Elutasító határozatok elleni fellebbezések megírása;

Közbeszerzés

 • Jogi képviselet a közbeszerzési eljárás minden szakaszában;
 • Jogi képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt;
 • Jogi tanácsadás, szakvélemény készítése;

Okiratok, szerződések

 • Végrendelet szerkesztése és letétbe helyezése a Magyar Ügyvédi Kamara Központi Végrendelet Nyilvántartásában;
 • Tartási-, életjáradéki szerződések készítése;
 • Ajándékozási szerződések készítése;