Ügyvédi irodáink együttműködésének célja:

Korunk társadalmi és egyéni igényeinek megfelelő, korszerű jogi kultúra kialakítása és gyakorlati megvalósítása.

Értjük ezalatt azt a jogi kultúrát, ami a hagyományos ügyfél-ügyvéd kapcsolaton túlmutatva a közös és kölcsönös érdekek, valamint a feltárt valódi szükségletek, problémák, és az erre releváns jogi megoldások felkutatását és megoldását kínálja, szükség szerint a korszerű szervezetfejlesztés és a mediáció technikájával kiegészítve.

Kiemelt célunk, hogy irodáink szoros és strukturált együttműködésén keresztül ügyfeleinknek, partnereinknek a szakmai megbízhatóságon keresztül a folyamatos fejlődés lehetőségét biztosítsuk

1998. évi XI. törvény az ügyvédekről:

"1. § Az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával - törvényes eszközökkel és módon - elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Közreműködik abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el."