Költségszempontok

- Mediáció vagy bírósági eljárás?

Fontos e kérdés eldöntésénél számításba venni, hogy a mediációval elérhető olyan megállapodás, ami a bíróság ítéletével egyezően szabályoz minden a felek által relevánsnak tartott, és a vonatkozó jogszabályok által esetlegesen megkövetelt kérdéseket szabályoz. A felek döntése alapján a mediációs megállapodást bíróság előtt jóvá lehet hagyatni, és ezzel jogerős bírósági ítélet erejével felruházható.

Csak nem mindegy, hogy ugyanaz az eredmény mennyibe kerül!
Ha ez a kérdés pontosan érdekli, költség kalkulátorunk segítségével saját ügyére konkretizálva számíthatja ki a prognosztizált költségeket. (nemsokára elérhető)

Általában fontos az alábbi költségelemekkel számolni:

Rejtett költségek

Költség-kalkulátorunkkal csak a peres eljárás közvetlen költségeit számíthatók ki, vagyis az, amennyibe az adott eljárás kerül. A közvetve vagy közvetlenül az adott eljárás vagy a konfliktus által okozott költségeket a kalkulátor nem tartalmazza. Ezek a „rejtett költségek“ azonban akár a közvetlenül látható költségek sokszorosát is elérhetik. Tegye láthatóvá a rejtett költségeket, készítsen hozzávetőleges becslést, ez is segíthet abban, hogy a mediációt válassza!

Rejtett költségek lehetnek például:

  • Munkaidő kiesésből eredő költségek, veszteségek, elmaradt hasznok.
  • Esetleges utazás, szállás költségei.
  • Postázási és egyéb járulékos adminisztrációs költségek.
  • Pereskedéssel kapcsolatosan felmerülő reputációs károk.

„Mennyibe kerülhet MÉG” egy vállalatok közötti konfliktus (számítási szempontok)?

Az eljárás közvetlen költségeit (lásd költség-kalkulátor) az alábbi költségek jelentős mértékben növelhetik:

Erőforrások lekötése
Több hónapon át mennyit vesz el az Ön és munkatársai idejéből egy bírósági per előkészítése és végigvitele?

Tervezési bizonytalanság
A jobb tervezéshez minél hamarabb szüksége van az eljárás eredményére? Mennyibe kerül a várakozás? Milyen tervezési kockázatokat kell vállalnia? Milyen megrendelésektől esik el addig is? Milyen beruházásokkal kell várnia? Mi ennek az ára?

Személyes és üzleti kapcsolatok megszakítása
Mennyibe kerül Önnek, ha a perben tönkremegy az üzleti kapcsolat, és erről tudomást szerez a nyilvánosság vagy a többi üzleti partner? Vannak olyan kapcsolódó megrendelések, amelyeket emiatt elveszíthet?

Csődkockázat
Lehetséges, hogy a másik fél a per alatt csődbe megy, és az Ön követelése elértéktelenedik, még akkor is, ha megnyeri a pert?

Precedens kockázata
Az esetleges vesztett per precedens jellege magában rejti a további azonos, vagy hasonló igényekkel kapcsolatos pereket.

Ezek a költségek, kockázatok jelentősen csökkenthetők, vagy megtakaríthatók, ha idejében elindítja a mediációt vagy a konfliktus-tanácsadást.

„Mennyibe kerülhet MÉG” egy vállalaton belüli konfliktus?

Az eljárás során keletkező közvetlen költségek (békéltető szerv vagy munkaügyi bíróság) mellett az alábbi körülmények is hatással lehetnek a költségekre:

A konfliktussal való foglalkozás munkaidőt köt le!
A Leadership Quaterly beszámol egy 1996-ban végzett vizsgálatról, amely szerint a vezetők munkaidejük 42 százalékában konfliktusokkal foglalkoznak. Hány munkatársat érint a konfliktus? Mennyi időt töltenek a konfliktussal, csak becslés szerint?

Rosszabb döntési minőség
A konfliktus fogságába esett emberek kreativitása erősen korlátozva van, a csapatmunka csak részben működik, rosszabb minőségű döntések születnek. Az amerikai DANA Institute szerint a konfliktus időszakában hozott döntések esetén e romló minőség jelentette költséget a döntéssel érintett érték kb. 50 százalékával érdemes számolni.

A betegállomány növekedése
A Gallup egyik tanulmánya szerint a zaklatásnak kitett munkatársak kétszer annyi időt töltenek betegállományban, mint az elégedett kollégák. A türingiai tartományi minisztérium adatai szerint a munkahelyi zaklatás következtében évente közel 30 milliárd euró költség keletkezik Németországban.

Csökkenő termelékenység, romló motiváltság, belső felmondás
„A félelem mint költségtényező“ c. könyv (Panse/Stegmann: Kostenfaktor Angst) rámutat, hogy a fel nem dolgozott munkahelyi feszültség és szorongás kiolthatja a munkatársak motiváltságát, és szélsőséges esetben belső felmondásra vezethet. A konfliktus intenzitásától függően az érintett dolgozók teljesítményének 10-90 százalékos csökkenésével kell számolni.

Felmondás, végkielégítés, állások újra betöltésének költségei
A DANA Institute adatai szerint az összes felmondás kb. 50százalékát a megoldatlan konfliktusok okozzák. Az így keletkezett kár nagyságrendileg a vállalatnak hátat fordító munkatárs éves fizetésének 150 százaléka.

Munkafolyamatok átrendezése, betanítási idő
A konfliktusok elsimítása érdekében néha átalakítják a folyamatokat és a szervezetet. Ezek a megoldások többnyire elmaradnak az optimálistól. A DANA Institute tapasztalati értékei szerint ennek költséghatása azon munkatársaknak fizetésének 10 százaléka, akiknek a munkafolyamatait valamilyen konfliktus miatt változtatják meg.

Ezek a költségek és kockázatok jelentősen csökkenthetők, ha idejében elindítja a mediációt és a konfliktus-tanácsadást!